Praktijkvoorwaarden

Eerste afspraak
U heeft zich/kunt zich telefonisch of via de website aanmelden voor een eerste afspraak. Neemt u dan het volgende mee:

  • verzekeringsgegevens, wetende hoeveel behandelingen u vergoedt krijgt
  • Legitimatiebewijs
  • Eigen handdoek
  • vanaf 2de afspraak ook altijd uw afsprakenkaartje ook al noteert u uw afspraak in uw (digitale)agenda.

Verzetten / afzeggen van uw afspraak
Indien u verhinderd bent, kunt u kosteloos tot 24 uur van te voren uw afspraak verzetten / afzeggen. In andere gevallen is De Verademing genoodzaakt de gereserveerde tijd bij u in rekening te brengen a €30.- euro per half uur. Is De Verademing telefonisch niet direct bereikbaar, stuur dan een e-mail of bericht.

Geheimhouding
Fysiotherapeuten hebben een beroepsgeheim. Uw persoonsgegevens en medische gegevens zijn dus bij De Verademing in veilige handen. Uw gegevens zullen uitsluitend met uw goedkeuren worden gedeeld met derden.

Kwaliteit
Op nadrukkelijk verzoek van de zorgverzekeraars doet De Verademing onderzoek naar uw tevredenheid. Het wordt zeer op prijs gesteld indien u hieraan meewerkt. Waar van toepassing wordt u gevraagd hiervoor gebruik te mogen maken van uw e-mail adres.

Complimenten en klachten
Bent u tevreden, vertel het anderen. Bent u ontevreden, vertel het mij.

Het kan gebeuren dat u ontevreden bent over bepaalde zaken of een klacht heeft over mij. Maak uw klacht in eerste instantie kenbaar aan mij,  zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken. Wanneer u het moeilijk vindt mij rechtstreeks te benaderen of wij komen er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot het Adviespunt Zorgbelang Nederland

Eigendommen
De praktijk is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen uit de wachtruimte.

Betaling
U ontvangt een factuur voor geleverde producten, lessen of zorg welke niet vergoed wordt door uw zorgverzekeraar. Zou u deze factuur binnen 14 dagen willen voldoen. Er vindt geen restitutie plaats op uw lesgeld of strippenkaart.

home