Praktijkvoorwaarden

Eerste afspraak
U heeft zich/kunt zich telefonisch of via de website aanmelden voor een eerste afspraak. Neemt u dan het volgende mee:

  • verzekeringsgegevens, wetende hoeveel behandelingen u vergoedt krijgt
  • Legitimatiebewijs
  • Eigen handdoek
  • vanaf 2de afspraak ook altijd uw afsprakenkaartje ook al noteert u uw afspraak in uw (digitale)agenda.

Verzetten / afzeggen van uw afspraak
Indien u verhinderd bent, kunt u kosteloos tot 24 uur van te voren uw afspraak verzetten / afzeggen. In andere gevallen is De Verademing genoodzaakt de gereserveerde tijd bij u in rekening te brengen a €30.00 euro per half uur. Is De Verademing telefonisch niet direct bereikbaar, stuur dan een e-mail of app-bericht.

Kwaliteit
Op nadrukkelijk verzoek van de zorgverzekeraars doet De Verademing onderzoek naar uw tevredenheid. Het wordt zeer op prijs gesteld indien u hieraan meewerkt. Waar van toepassing wordt u gevraagd hiervoor gebruik te mogen maken van uw e-mail adres.

Complimenten en klachten
Bent u tevreden, vertel het anderen. Bent u ontevreden, vertel het mij.

Het kan gebeuren dat u ontevreden bent over bepaalde zaken of een klacht heeft over mij. Maak uw klacht in eerste instantie kenbaar aan mij,  zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken. Wanneer u het moeilijk vindt mij rechtstreeks te benaderen of wij komen er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot het Adviespunt Zorgbelang Nederland

Eigendommen
De praktijk is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen uit de wachtruimte.

Betaling
U ontvangt een factuur voor geleverde producten, lessen of zorg welke niet vergoed wordt door uw zorgverzekeraar. Zou u deze factuur binnen 14 dagen willen voldoen. Er vindt geen restitutie plaats op uw lesgeld of strippenkaart.

home